Књижевна историја
К Њ И Ж Е В Н А   И С Т О Р И Ј А
Часопис за науку о књижевности
  ГЛАВНА     НОВИ БРОЈ     АРХИВА     САРАДНИЦИ     УПУТСТВА     ЛИНКОВИ     ПРИЈАВА     SIGN IN  
  О часопису     Редакција     Контакт   
Књижевна историја > ГлавнаРедизајн „Књижевне историје“Нови број Књижевне историје

НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Источно од Париза: (гео)поетичко мапирање надреализмa (I) (Приредила Ј. Новаковић)

Јелена Новаковић
Надреалистички трагови у поезији српског неосимболизма

Bogusław Bakuła
Nadrealizm w Europie środkowo–wschodniej : Szkic z dziejów ruchu poetyckiego w latach 20.-40. XX wieku

Maryse Vassevière
Aragon, d’une Avant-Garde à l’autre

KОНТЕКСТИ: Усмена историја (II) (Приредила С. Петровић)

Mario Katić
Historical contextualization of oral tradition

Ана Мартиноска
Архивирање на женската меморија во Македонија

Александар Крел, Марија Мандић
Легендарно досељавање у усменoј предаји војвођанских Немаца

Смиљана Ђорђевић Белић
Епика: од херојске до приватне историје

ПОЈМОВНИК:

Aleksandar Bošković
The Avant-Garde Photopoetry

У СРЕДИШТУ:

Nenad Veličković
Prosvijećeni nacionalizam u nastavi književnosti

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ:

Jovana Đurović
How ‘post’ can we go? Shiting paradigms in researching Post- Yugoslavia

Душан Фундић
Балкан као европски културни простор (Handbuch Balkan, Herausgegeben von Uwe Hinrichs, hede Kahl und Petra Himstedt-Vaid, Harrasovitz Verlag, Viesbaden 2014, 844 стр.)

Ирена Плаовић
Од Венеције до свете земље (Sante Graciotti. La Dalmazia e l’Adriatico. Dei pellegrini “veneziani’’ in Terrasanta. Lido di Venezia: La musa Talìa editrice, 2014, 676 str.)

Јасмина Радојичић
Милица Јанковић и женска књижевна традиција (Нова реалност из сопствене собе: Књижевно стваралаштво Милице Јанковић, Народна библиотека „Вук Караџић“, Велико Градиште/Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“)

Eva Kowollik
Ratni narativi iz komparatističke perspektive (Boris Previšić. Literatur topographiert. Der Balkan und die postjugoslawischen Kriege im Fadenkreuz des Erzählens. Berlin: Kadmos, 2014, 478 str.)

Mirna Stevanović
Nordic Avant-Garde revisited (Hubert van den Berg, Irmeli Hautamäki, Benedikt Hjartarson, Torben Jelsbak, Rikard Schönström, Per Stounbjerg, Tania Ørum, Dorthe Aagesen (eds.). A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925 – vol. I. Avant-Garde Critical Studies No. 28. Amesterdam/New York: Rodopi, 2012, 680 pp.)

Сто година загонетке (Silvija Novak Bajcar, Jelena, žena koje ima, Službeni glasnik, Beograd, 2015, 260 str.)

О великом рату, вијек послије (Српска књижевност и Први светски рат. Ур. Александра Вранеш, Вишеград: Андрићев институт, 2015, 375 стр.)

О великом рату, вијек послије (Први свјетски рат – Одраз у језику, књижевности и култури. Ур. Младенко Саџак et al, Бања Лука: Филолошки факултет, 2016, 570 стр.)

 • Мисија
  Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.
  2015. године Књижевна историја увршћена је на међународну ERIH PLUS листу (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), а то, уз задовољство због досад постигнутог, истовремено налаже и поштовање нових, захтевнијих стандарда у процесу уређивања, припреме и самог публиковања. Објављивањe најмање трећине текстова на другим националним језицима је само један, истина, посебно значајан од њих.
  С намером да и даље унапређује квалитет понуђених текстова и прилога, уредништво Књижевне историје је, уз већ устаљене, делом обновљене рубрике (Студије, огледи, прилози; Појмовник; Оцене, прикази, белешке), осмислило и нове рубрике у оквиру којих ће посебна пажња бити поклоњена објављивању тематских блокова и проблемских текстова. Читање традиције и Наслеђе модернизма намењени су савременим увидима у литерарно наслеђе претходних столећа, односно рекапитулацији књижевно разуђеног и на неки начин још увек „живог“ двадесетог века, док ће у Контекстима бити штампани одабрани радови компаративног, интеркултурног и мултимедијалног приступа. Одељак под називом У средишту резервисан је за научну расправу о питањима и проблемима од нарочитог значаја за научну, али и ширу културну јавност.
 • ISSN 0350-6428
  UDK 82
  COBISS.SR- ID 55823

  Flag Counter

Институт за књижевност и уметност, Београд © 2017 Сва права задржана.