Књижевна историја
К Њ И Ж Е В Н А   И С Т О Р И Ј А
Часопис за науку о књижевности
  ГЛАВНА     НОВИ БРОЈ     АРХИВА     САРАДНИЦИ     УПУТСТВА     ЛИНКОВИ     ПРИЈАВА     SIGN IN  
  О часопису     Редакција     Контакт   
Књижевна историја > Главна
Нови број Књижевне историје

НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Савремена словенска фантастика и популарна култура (II) (Приредио Д. Ајдачић)

Anna Gemra
Między globalnością a lokalnością: kłopotliwa „fantasy słowiańska” (na marginesie wybranych utworów)

Борис Ланин
Новые святые и антиутопическая агиография

ПОЈМОВНИК: Ролан Барт, данас (I) (Приредила В. Елез)

Наташа Анђелковић
Ролан Барт и парадоксални услови књижевности

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ:

Зоја Карановић
Скица за историју певања и бележења народних песама код Срба (Бошко Сувајџић, Орао се вијаше, Ниш: Филозофски факултет, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2013, 413 стр.)

Ана Вукмановић
Сусрети у Другом свету (Данијела Поповић Николић, Други свет. Студије о демонолошким предавањима и тужбалицама, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 163 стр.)

Бојана Аћамовић
Поетичко мапирање дадаизма (Предраг Тодоровић, Планета Дада. Историјат и поетика, Београд: Службени гласник, 2016, 347 стр.)

Владимир Вукомановић Растегорац
Узорно сецирање песничке лексике (Александар Милановић, Реч под окриљем поетике: језик српских песника 2, Краљево: НБ „Стефан Првовенчани“, 2016, 195 стр.)(

Марко Аврамовић
Читање историје и трауме (David A. Norris: Haunted Serbia: Representations of History and War in the Literary Imagination, Cambridge: Modern Humanities Research Association, New York: Routledge, 2016, 190 стр.)

Десничини сусрети, први пут у Београду (Научни скуп Хрватско-српски/српско-хрватски интеркултурализам данас. Поводом 110. годишњице рођења Владана Деснице, Институт за књижевност и уметност, Београд 23–25 септембар 2016)

Бојићев јубилеј (Научни скуп Поетика Милутина Бојића, Општина Требиње, Библиотека Милутин Бојић, Институт за књижевност и уметност, Требиње–Београд 6, 10. и 11. април 2017)

О Октаву Мирбоу и књижевној критици (Округли сто Октав Мирбо и новинска књижевна критика, Филолошки факултет Универзитета Црне Горе, Подгорица 23. јун 2017)

 • Мисија
  Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.
  2015. године Књижевна историја увршћена је на међународну ERIH PLUS листу (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), а то, уз задовољство због досад постигнутог, истовремено налаже и поштовање нових, захтевнијих стандарда у процесу уређивања, припреме и самог публиковања. По категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије носи категорију 'национални часопис међународног значаја (М24)'. Објављивањe најмање трећине текстова на другим националним језицима је само један, истина, посебно значајан од њих. Oд јуна 2017. године, часопис се индексира и у CEEOL бази.
  С намером да и даље унапређује квалитет понуђених текстова и прилога, уредништво Књижевне историје је, уз већ устаљене, делом обновљене рубрике (Студије, огледи, прилози; Појмовник; Оцене, прикази, белешке), осмислило и нове рубрике у оквиру којих ће посебна пажња бити поклоњена објављивању тематских блокова и проблемских текстова. Читање традиције и Наслеђе модернизма намењени су савременим увидима у литерарно наслеђе претходних столећа, односно рекапитулацији књижевно разуђеног и на неки начин још увек „живог“ двадесетог века, док ће у Контекстима бити штампани одабрани радови компаративног, интеркултурног и мултимедијалног приступа. Одељак под називом У средишту резервисан је за научну расправу о питањима и проблемима од нарочитог значаја за научну, али и ширу културну јавност.
 • ISSN 0350-6428
  UDK 82
  COBISS.SR- ID 55823

  Flag Counter

Институт за књижевност и уметност, Београд © 2017 Сва права задржана.