Књижевна историја
К Њ И Ж Е В Н А   И С Т О Р И Ј А
Часопис за науку о књижевности
  ГЛАВНА     НОВИ БРОЈ     АРХИВА     САРАДНИЦИ     УПУТСТВА     ЛИНКОВИ     ПРИЈАВА     SIGN IN  
  О часопису     Редакција     Контакт   
Књижевна историја > Главна
Нови бројеви Књижевне историје

НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Пацифизам и књижевност (Приредио Р. Ходел)

Lirika i Prvi svetski rat. Engleska, Nemačka i Jugoslavija

Heinz Hillmann
Kriegslyrik und friedensphilosophie in Deutschland

Peter Hühn
The First World War and Forms of Pacifism in Great Britain

Robert Hodel
Krleža i Nastasijević: dva glasa protiv rata

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ:

Татјана Вујновић
Врљај лесковку узни дреновку (Драгољуб Златковић, Песме за децу и дечије песме из Тимока, Заглавка и Буџака, Зајечар – Минићево: Народни музеј Зајечар, Завичајно друштво Тимочана-Торлака, 2017, стр. 144; Тетка чува петка: Песме за децу и дечије песме из Тимока, Заглавка и Буџака, Зајечар – Минићево: Народни музеј Зајечар, Завичајно друштво Тимочана-Торлака, 2017, 148 стр.)

Јелена Марићевић
Платно српске дидактичке поезије од Барока до Романтизма (Александра Павловић, Пелен и мед. Српска дидактичка поезија од барока до романтизма, Академска књига, Нови Сад 2017, 404 стр.)

Срђан Вучинић
У вировима Лете и Мнемозине (Снежана Калинић, Сећање и заборав у Бекетовим драмама, Филолошки факултет Уииверзитета у Београду, Београд 2016, 392 стр.)

Јана Алексић
Аналитичко ослобађање песме (Радивоје Микић, Из неизречја у реч, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево 2016, 267 стр.)

Милан Д. Вурдеља
Приче храњене душом (Јасмина Ахметагић, Проза душе, Досије студио, Београд 2016, 201 стр.)

Међународни научни скуп Савремена српска фолклористика V (Научни скуп Савремена српска фолклористика V, Удружење фолклориста Србије, Богословија Светог Кирила и Методија у Призрену, Универзитет у Приштини са Привременим седиштем у Косовској Митровици, 12. и 13. октобар 2017, Призрен – Велика Хоча)

Бодлеров јубилеј у Паризу (Поводом сто педесет година од Бодлерове смрти и сто шездесет година од првог издања Цвећа зла, 11–13. септембра 2017, Париз)XLIX 2017 163     ••• НОВИ БРОЈ ИЗАШАО ИЗ ШТАМПЕ •••    април, 2018.  

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Постфолклор (I) (Приредила Данијела Петковић)

Немања Радуловић
„Урбане легенде“ Београда: дијахронијски поглед

Михаил Красиков
Диалог с Мастером: семантика эпиграфики одного подъезда

Данијела Поповић Николић
Наивни стваралац у постфолклору

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ:

Александра Угреновић
Загонетка: Гогољ (Јуриј Ман, Поетика Н. В. Гогоља. Превео Андриј Лаврик. Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2017, стр. 490)

Бранко Вранеш
Милутин Бојић у ХХI веку (Поетика Милутина Бојића, Институт за књижевност и уметност, Библиотека „Милутин Бојић“, Дучићеве вечери поезије. Београд: Требиње, 2017, стр. 634)

Страхиња Полић
Полиморфни Ерос Милоша Црњанског (Јелена Панић Мараш, Еротско у романима Милоша Црњанског, Београд: Службени гласник, 2017, стр. 417)

Ана Стевић
Mодернистички књижевни карневал(и) (Наташа Анђелковић, ,em>Карневал идентитета, Београд: Плато, 2017, стр. 341)

Дуња Ранчић
Узбудљивост необичног цитата и врлина постављања другачијих питања (Предраг Петровић, Између музике и смрти: огледи о модернистичкој поезији, Београд: Службени гласник, 2016, стр. 216)

Десничини сусрети 2017. – “Смрт у опусу Владана Деснице и еуропској култури ‒ поетички, повијесни и филозофски аспекти”. Загреб 15, 16. и 17. септембар 2017.

Jadran između sna i jave – Međunarodni kongres „L’Adriatico tra sogno e realtà“, Univerzitet G. D’Anuncio u Peskari, 18–19. oktobar 2017.

Годишњи међународни научни скуп Асоцијације за славистичке, источно-европске и евроазијске студије (ASEEES) „Трансгресије“ (Transgressions), Чикагo (САД), 9–12. новембар 2017.

Међународни научни скуп „Ја као своја слика. Дискурзивност и концепти ауторства Тина Ујевића“, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу, 16–17. новембар 2017.


Рецензенти Књижевне историје за 2017. годину (бр. 161–163)
Издања Института за књижевност и уметност у 2017. години

 • Мисија
  Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.
  2015. године Књижевна историја увршћена је на међународну ERIH PLUS листу (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), а то, уз задовољство због досад постигнутог, истовремено налаже и поштовање нових, захтевнијих стандарда у процесу уређивања, припреме и самог публиковања. По категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије носи категорију 'национални часопис међународног значаја (М24)'. Објављивањe најмање трећине текстова на другим националним језицима је само један, истина, посебно значајан од њих. Oд јуна 2017. године, часопис се индексира и у CEEOL бази.
  С намером да и даље унапређује квалитет понуђених текстова и прилога, уредништво Књижевне историје је, уз већ устаљене, делом обновљене рубрике (Студије, огледи, прилози; Појмовник; Оцене, прикази, белешке), осмислило и нове рубрике у оквиру којих ће посебна пажња бити поклоњена објављивању тематских блокова и проблемских текстова. Читање традиције и Наслеђе модернизма намењени су савременим увидима у литерарно наслеђе претходних столећа, односно рекапитулацији књижевно разуђеног и на неки начин још увек „живог“ двадесетог века, док ће у Контекстима бити штампани одабрани радови компаративног, интеркултурног и мултимедијалног приступа. Одељак под називом У средишту резервисан је за научну расправу о питањима и проблемима од нарочитог значаја за научну, али и ширу културну јавност.
 • ISSN 0350-6428
  UDK 82
  COBISS.SR- ID 55823

  Flag Counter

Институт за књижевност и уметност, Београд © 2017 Сва права задржана.