Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.

Према Категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2022. годину, часопис Књижевна историја спада у категорију М23.

 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

 Тренутни број

Год. 55 Бр. 181 (2023)

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Муслиманске теме у српској књижевности (I) (приредиле Марија Мандић и Надија Реброња)

НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Траума у савременој српској књижевности (I) (приредио Марко Аврамовић)

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2024-03-28

Оцене и прикази

Погледај све бројеве