Француско-српске ковибрације и сатреперења

Владимир Ђурић, Француска веза. Стваралаштво српских списатељица прве половине ХХ века у контексту француске књижевности и културе, Нови Сад: Академска књига, 2019.

  • Nikola Bjelić Филозофски факултет Универзитет у Нишу
Кључне речи: научна критика, књижевност

Референце

Vladimir Đurić, Francuska veza. Stvaralaštvo srpskih spisateljica prve polovine ХХ veka u kontekstu francuske književnosti i kulture, Novi Sad: Akademska knjiga, 2019.
Објављено
2021-01-22
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази