Идентитетске минијатуре Мартина Кукчина скривене у његовим путописима по Балкану

  • Marianna Koliová Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
Кључне речи: Мартин Кукучин, путопис, поступак аутобиографизације, идентитет, своје и туђе, детаљ, Балкан

Сажетак

Мартин Кукучин, или Матеј Бенцур, како му је било грађанско име, родио се 1860. године у Јасенови на северу данашње Словачке, тада у саставу Аустроугарске монархије. У овом раду анализирају се идентитетске представе народа на Балкану које је Кукучин описао у својим путописима У Далмацији и на Црној Гори (V Dalmácii a na Čiernej Hore) и Ријека – Рохић – Загреб (Rijeka – Rohić – Záhreb), а који су у наставцима објављивани у часопису Slovenské pohľady у периоду од 1898. до 1902. године.
Од 1894. до 1906. године Мартин Кукучин је радио као лекар на Брачу и у том периоду је много путовао по Далмацији, Боки Которској и обалом Јадрана а своје утиске о природи, језику, култури и народима детаљно је представио у поменутим путописима. Након Првог светског рата и проглашења Чехословачке Кукучин се 1922. године на кратко вратио у Словачку, да би већ следеће године поново отпутовао на Јадран, где је провео наредних седам година, живећи наизменично у Задру, Сплиту, Цриквеници, Липику и Загребу. Умро је 1928. године у болници у Пакрацу од упале плућа.
Док је радио као лекар, годишње одморе је проводио на путу са својим познаницима, обилазећи градове Шибеник, Сплит, Дубровник, Котор, као и Цетиње, Ријеку Црнојевића, Подгорицу и Никшић у Црној Гори. Посебно су живописни његови описи јадранске природе, црногорских планина и Ловћена које је поредио са пределима у родној Словачкој, пре свега са регионом Ораве. Тако је, на пример, у асоцијативном низу повукао паралелу између древне Дукље у близини Подгорице и парнасовске природе словачке планине Хоч. Кроз призму имаголошке теорије у нарацији о Црној Гори долази до изражаја опис „другог“ и „туђег“, али се аутор позиционира у позитивном кључу према хришћанском народу и патријархалној култури коју описује, истичући у првом реду симпатије према Црногорцима и њиховим борбама против Османа.
Иако у жанру путописа доживљаји Мартина Кукучина су и у једном и у другом делу јасно профилисани аутобиографским приповедањем, при чему се управо кроз аутобиографску нарацију диференцира имаголошка перспектива између путописног/аутобиографског Ја и Другог. У описима детаља које аутор бира да представи открива се жанровско преливање путописа у аутобиографију, које је истовремено дозвољава наратору да мења позиције, те повремено стаје на страну и у одбрану Другог да би се већ у наредном пасусу вратио основној позицији посматрача-резонере који се оглашава аутобиографским Ја. То прелажење како жанровских, тако и наратолошких граница истовремено је у функцији културолошких нијансирања пејсажа, језика, обичаја и народа са којима је Мартин Кукучин на својим путовањима по Балкану дошао у Додир.

Референце

Beller, Manfred. "Die Technik des Vergleichs in der Imagologie." Imagology today: Achievements, Challenges, Perspectives/Imagologie heute: Ergebnisse, Herausforderungen, Perspektiven. Edited by Davor Dukić. Bouvier, Bonn, 2012, pp. 39-52.

Brenner, Peter J. Der Reisebericht in der deutschen Literatur. Ein Forschungsüberblick als Vorstudie zu einer Gattungsgeschichte. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1990.

Brockmeier, Jens. "Erinnerung, Identität und autobiographischer Prozess." Journal für Psychologie, vol. 7, no. 1, 1999, pp. 22-42.

Čepan, Oskár. "Kukučínove cestopisy z Dalmácie." Cestopisné črty. Edited by Marianna Prídavková-Mináriková. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1961, pp. 357-364.

Čepan, Oskár. Stimuly realizmu. Tatran, Bratislava, 1984.

Hudymač, Aleksandra. "Tvárou v tvár s ,inýmʽ. Kukučínova cesta do Dalmácie a Čiernej Hory." Kontakty literatúry (modely, identity, reprezentácie). Edited by Magdalena Bystrzak, Radoslav Passia and Ivana Taranenková. VEDA, Bratislava, 2020, pp. 97-117.

Klátik, Zlatko. Vývin slovenského cestopisu. Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1968.

Kukučín, Martin. Sobrané spisy Martina Kukučína. Sväzok VI. Matica slovenská, Martin, 1936.

Kukučín, Martin. Dielo VIII. Cestopisné črty. Edited by Marianna Prídavková-Mináriková. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1961.

Kukučín zblízka. Výber z listov. Edited by Marianna Prídavková-Mináriková. Tatran, Bratislava, 1989.

Maťovčík, Augustín; Cabadaj, Peter; Parenička, Pavol. Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Literárne informačné centrum, Bratislava, 2008.

Noge, Július. Martin Kukučín. Tradicionalista a novátor II. Život a dielo 1907-1928. Veda, Bratislava, 1975.

Sölter, Arpad A. "Die Einbeziehung des Fremden. Reflexionen zur kulturellen Fremdheit bei Simmel, Habermas und Huntington." Der fremde Blick. Perspektiven interkultureller Kommunikation und Hermeneutik. Edited by Ingo Breuer and Arpad Sölter. Studien-Verlag, Bozen-Wien, 1997, pp. 25-51.

Taranenková, Ivana. "Melanchólia Martina Kukučína: pohyb medzi ukotvením a vykorenenosťou." Konfigurácie slovenského realizmu. Synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. Edited by Marcela Mikulová and Ivana Taranenková. Host, Brno, 2016, pp. 232-242.

Todorova, Maria. Die Erfindung des Balkans. Europas bequemes Vorurteil. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1999.

Објављено
2021-09-17
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције