Леополд Сеа и филозофија американизма

  • Dalibor Soldatić Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: Леополдо Сеа, филозофија американизма, филозофија ослобођења, транскултурност, колонијални дискурс

Сажетак

Циљ текста је представљање мисли Леополда Сее и указивање на специфично транскултурну димензију његовог разумевања (латино)америчке филозофије. Сеа је био најпознатији и најутицајнији мексички филозоф друге половине 20. века, чије се дело сврстава у „филозофију ослобођења“, односно „зрело“ доба латиноамеричке филозофије. Полазећи од убеђења да филозофија мора трансформисати друштвену реалност из које настаје, Сеа се непрестано враћао промишљању могућности и улоге оригиналне (латино)америчке мисли и историје. Антиципирајући критику постмодерних и постколонијалних мислилаца, Сеа се позиционира у међукултурном расцепу између претколумбовске прошлости и европске/америчке садашњости, те филозофију заснива не као систем апстрактних и теоријских предлога (што је европска идеја смисла филозофије) већ као ангажман и производ људи од крви и меса који се боре у сопственим друштвено-историјским околностима: као инструмент слободе и супротстављања евроцентричној визији човека, историје и разума.

Референце

Barreda, Gabino. "Oración Cívica". La Educación Positivista. Publicado por México: Porrúa, 1989.

Muñoz Rosales, Victórico. "La filosofía mexicana entre la tradición y la innovación". Filosofía y tradición. Memorias de las II Jornadas sobre Filosofía Mexicana e Iberoamericana. Ed. Picos Bovio, Rolando. México, D. F.: UANI, 2011. 101-111.

Sierra, Justo. "Discurso de Inauguración de la Universidad Nacional en la celebración del centenario". Obras Completas, vol. V. Ed. José Luis Martínez. México, D. F.: UNAM, 1984.

Zea, Leopoldo. América en la historia. Publicado por México: Fondo de Cultura Económica, 1957.

Објављено
2021-09-17
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти