Конструкт детињства у Андрићевој приповеци „Деца“

интерпретативни и методички аспекти

  • Lola Stojanović Учитељски факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: детињство, игра, идеологија, постхерменеутика, читалац-дете

Сажетак

У овом раду су истражени неки аспекти конструкта детињства у Андрићевој приповеци „Деца“. Прво поглавље позиционира конструкт детињства обележен игром (трауматски обележеном). Друго поглавље биће посвећено испитивању симболичких последица одраслости. Тежиште проучавања биће развијање односа друштва и поједнца који се рефлектује у игри Андрићевих јунака. Напослетку ћемо размотрити улогу Андрићеве књижевне имагинације у идентитетском обликовању савременог младог читаоца с далекосежним последицама и преиспитивањем важних методичких питања. Наше тумачење ће се заснивати на постхерменеутичкој методологији у циљу интерпретативно методичког проналажења онога што је бит књижевних дела и разматрања шта нам та дела „поручују“ у савременим историјским и образовним циљевима.

Референце

IZVORI

Andrić, Ivo. Sabrana dela Ive Andrića. Beograd: Prosveta, 1965.

LITERATURA

Altiser, Luj. Ideologija i državni ideološki aparati. Preveli s francuskog Andrija Filipović i Goran Bojović. Beograd: Karpos, 2015.

Vatimo, Đani. Nihilizam i emancipacija. Prevela s italijanskog Marija Matić. Novi Sad: Adresa, 2008.

Gaus, Džerald. "Ideološka dominacija uz pomoć filozofske konfuzije: liberalizam u dvadesetom stoljeću". Političke ideologije. Ur. Mihael Freden. Zagreb: Algoritam, 2006. 25-55.

Jerkov, Aleksandar. Smisao (književne) imaginacije: Evropa i književna istina. Beograd: Filološki fakultet, 2015.

Kajoa, Rože. Igre i ljudi. Preveo Radoje Tatić. Beograd: Nolit, 1965.

Lesnik Oberstajn, Karin."Osnovi: šta je književnost za decu? Šta je detinjstvo". Tumačenje književnosti za decu. Ur. Petar Pijanović. Beograd: Učiteljski fakultet, 2013. 27-47.

Manhajm, Karl. Ideologija i utopija. Preveo Branimir Živojinović. Beograd: Nolit, 1978.

Milatović, Vuk. Književno delo Ive Andrića u nastavi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1996.

Opačić, Zorana. (Pre)oblikovanje detinjstva. Beograd: Učiteljski fakultet, 2019.

Sarlend, Čarls. "Nevinih nema: ideologija, politika i književnost za decu". Tumačenje književnosti za decu. Ur. Petar Pijanović. Beograd: Učiteljski fakultet, 2013. 61-87.

Sternhel, Zeev. "Fašizam".Političke ideologije. Ur. Mihael Freden. Zagreb: Algoritam, 2006. 135-167.

Hujzinga, Johan. Homo ludens. Preveo Ante Stamać. Zagreb: Matica Hrvatska, 1970.

Freden, Mihail. Političke ideologije.Zagreb: Algoritam, 2006.

Објављено
2021-09-20
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози