Разговор о смислу као начин да се буде

Ненад Николић. Идентитет српске књижевности. Прича о књижевноисторијској идеји. Београд: Српска књижевна задруга / Партенон, 2019.

  • Dunja Rančić Учитељски факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: naučna kritika, nauka o književnosti, književna istorija

Сажетак

//

Референце

Nenad Nikolić. Identitet srpske književnosti. Priča o književnoistorijskoj ideji. Beograd: Srpska književna zadruga / Partenon, 2019.
Објављено
2021-09-20
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази