Архитектура у часопису „Зенит“

  • Ana Simona Zelenović Филозофски факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: архитектура, Зенит, авангарда, уметност у Краљевини СХС

Сажетак

У раду ће бити речи о програмском одређењу авангардног југословенског часописа Зенит (1921–1926) према савременој архитектури и примерима зенитистичке концепције архитектуре, као и пројектима који их илуструју. Зенитистички приступ архитектури очитовао се у (1) одабиру репродукованих илустрација интернационалне архитектуре; (2) објављеним преводима програмских текстова европске и руске авангарде који се тичу архитектуре; (3) зенитистичким текстовима на тему архитектуре или коментарима југословенских аутора на савремену архитектуру; (4) пројектима зенитистичке архитектуре Јо Клека, односно Јосипа Сајсела (Josip Seissel). Рад компаративном анализом мапира зенитистичке идеје о архитектури које се махом ослањају на идеје руског конструктивизма – пре свега Иље Еренбурга (Илья́ Григо́рьевич Эренбу́рг) и Ел Лисицког (El Lissitzki), неопластицизма Теа ван Дезбурга (Theo van Doesburg), Баухауса – Валера Гропијуса (Walter Gropius), и модернистичке архитектуре Адолфа Лоса (Adolf Loos). Такође, студија анализира помоћу формалне анализе аутентично зенитистички приступ архитектури, присутан у теорији и примењен у пројектима јединог зенитистичког архитекте Јо Клека. У раду је изнета хипотеза да се у два пројекта за Зенитеум примећује аутентичност зенитистичке архитектуре која лежи у реинтерпретацијама традиције локалне архитектуре на авангардан начин илуструјући визионарски приступ уметности који су зенитисти неговали.

Референце

Arhitekt P. T. "Novi sistem građenja". Zenit 34 (1924): 9-10.

Bogdanović, Jelena. "Evocations of Byzantinum in Zenitist Avant-garde Architecture". Journal of the Society of Architecutral Historians 75 (2016): 299-317. Crossreff

Denegri, Jerko. "Likovni umetnici u časopisu Zenit". Srpska avangarda u periodici, ur. Vidosava Golubović i Staniša Tunjević. Beograd: Matica srpska, Institut za književnost i umetnost, 1996. 431-442.

Doesburg, Teo van. "Volja ka stilu" Zenit. 24 (1923): 4.

Erenburg, Ilja. Lisicki, El. "Ruska nova umetnost". Zenit. 17-18 (1922): 50-52.

Golubović, Vidosava, Subotić, Irina. Zenit (1921-1926). Beograd, Zagreb: Narodna biblioteka Srbije, Institut za književnost i umetnost, SKD "Prosvjeta". 2008.

Gropius, Valter. "Internacionalna arhitekturaˮ. Zenit. 40 (1925): 11-12.

Kadijević, Aleksandar. "Ekspresionizam u beogradskoj arhitekturi (1918-1941)", Nasleđe 13 (2012): 59-77.

Kadijević, Aleksandar. "Sveta Sofija u Carigradu kao uzor srpskih arhitekata novijeg doba". Zograf 43 (2019): 215-230. Crossreff

Kruljac, Vesna. "Zenitistička arhitektura u kontekstu jugoslovenske međuratne umetničke scene". Arhitektura i vizuelne umetnosti u jugoslovenskom kontekstu 1918-1941, ur. Aleksandar Kadijević, Aleksandra Ilijevski. Beograd: Filozofski fakultet, 2021. 180-186.

Loos, Adolf. Oranment and Crime. London: Penguin Books. 2019.

Merenik, Sofija. (2021) "Formiranje i rana ekspresionistička faza časopisa Zenit". Arhitektura i vizuelne umetnosti u jugoslovenskom kontekstu: 1918-1941. ur. Aleksandar Kadijević, Aleksandra Ilijevski. Beograd: Filozofski fakultet, 2021. 239-245.

Micić, Ljubomir. "Beograd bez arhitektureˮ. Zenit 37 (1924): 17-18.

Micić, Ljubomir. "Makroskop". Zenit 13 (1922): 23-24. Crossreff

Micić, Ljubomir. "Nova umetnost". Zenit 34 (1924): 4.

Micić, Ljubomir. "Nova umetnostˮ. Zenit 34 (1924): 4-6.

Micić, Ljubomir. "Savremeno novo i slućeno slikarstvo". Zenit 10 (1921): 11-14.

Pauly, Tzvetomila. Nation, Tradition and Regionalism in The Avant-Garde Magazine Zenith (Zagreb - Belgrade, 1921-1926) Academia.edu 20. 6. 2021. web

Perović, Miloš. Srpska arhitektura XX veka: Od istoricizma do drugog modernizma. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2003.

Tokin, Boško "Rim/Kupola Svetog Petra". Zenit 5 (1921): 3-4.

Објављено
2022-03-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Поводи