Осетљива равнотежа: о центру и маргини у постколонијалној књижевности

  • Arijana Luburić Cvijanović Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: Зејди Смит, Карил Филипс, маргина, постколонијална књижевност, Салман Ружди, Хари Кунзру, центар, Чинуа Ачебе, Џ. М. Куци

Сажетак

Иако центар и маргина никад нису били сасвим непропусне категорије, од средине XX века друштво и култура представљају попришта свеопштег преиспитивања концепата централног и периферног, нормалног и девијантног. Кроз кратко разматрање смисла и последица успостављања таквих дихотомија у доба колонијализма, а затим и темељније испитивање начина на које постколонијална књижевност на њих одговара, овај рад тежи да покаже како се идеје центра и маргине измештају, те да се позабави потенцијално контроверзном употребом западних средстава изражавања и евентуалног подржавања доминације колонизаторских култура. Премда дихотомија центар/маргина несумњиво и данас чини једну од окосница постколонијалне књижевности, савремена постколонијална проза неретко се отискује од те тематике да би се позабавила особеностима искуства у хетерогеним, пре свега урбаним, срединама глобализованог света. Стога освртом на динамику релације центра и маргине и њене појавне облике, овај рад настоји да укаже на кључне факторе променљивог односа снага који су довели до извесног отклона од проблематике центра и маргине, али и до могућег успостављања Америке као новог центра.

Референце

Apaduraj, Ardžun. Kultura i globalizacija. Prevela Slavica Miletić. Beograd: Biblioteka XX vek, 2011.

Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth and HelenTiffin. The Empire Writes Back. London and New York: Routledge, 2002. Crossreff

Boehmer, Elleke. Colonial and Postcolonial Literature. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Gilroy, Paul. After Empire: Melancholia or convivial culture? Abingdon: Routledge, 2005. Crossreff

Jang, Robert Dž. S. Postkolonijalizam, sasvim kratak uvod. Preveli Ivana Bulj i Igor Javor. Beograd: Službeni glasnik, 2013.

Kincaid, Jamaica. "On Seeing England for the First Time." Transition 51 (1991): 32-40. Crossreff

Kuci, Dž. M. Iščekujući varvare. Prevela Jelena Stakić. Beograd: Paideia, 2004.

Loomba, Ania. Colonialism/Postcolonialism. London and New York: Routledge, 2005.

Luburić-Cvijanović, Arijana. "'As classless as the common cold': Migration and Humanitarian Failure in Caryl Phillips's A Distant Shore." LIT: Literature Interpretation Theory 29.2 (2018): 114-128. Crossreff

Luburić-Cvijanović, Arijana. "Ruždi i preokret u britanskom romanu." Letopis Matice srpske 494.6 (2014): 798-806.

Luburić-Cvijanović, Arijana. Insajder/autsajder: Identitet u savremenom postkolonijalnom romanu. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2018.

Maluf, Amin. Ubilački identiteti. Prevela Vesna Cakeljić. Beograd: Paideia, 2003.

Mbembe, Ašil. Politike neprijateljstva. Prevela Slavica Miletić. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije, 2019.

Ngozi Adichie, Chimamanda. "The danger of a single story." 4. 10. 2019.

Phillips, Caryl. Higher Ground. London: Faber and Faber, 1999.

Phillips, Caryl. The Nature of Blood. Toronto: Vintage Canada, 1998.

Rushdie, Salman. "Globalization." Step Across This Line. New York: The Modern Library, 2003.

Ruždi, Salman. "Imaginarni zavičaji." Preveo Predrag Šaponja. Polja 448 (2007): 27-34.

Ruždi, Salman. Sramota. Preveo Lazar Macura. Beograd: Narodna knjiga, 2002.

Said, Edvard. Orijentalizam. Prevela Drinka Gojković. Beograd: Biblioteka XX vek, 2008.

Sezer, Eme. Rasprava o kolonijalizmu. Preveli Slavica Miletić i Đorđe Bajazetov. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Smith, Zadie. NW. London: Penguin Books, 2013.

Todorov, Cvetan. Strah od varvara. Prevela Jelena Stakić. Loznica: Karpos, 2010.

Winterson, Jeanette. Art & Lies. London: Vintage, 1995.

Објављено
2022-01-27
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти