Какофонија лира Илира

Горан Коруновић, Музе идеологије: Обликовање националног идентитета у Подунавки и Даници илирској. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2020, 277 стр.

  • Magda Milikić Институт за српску културу Приштина–Лепосавић
Кључне речи: научна критика, приказ, књижевност

Сажетак

//

Референце

Goran Korunović, Muze ideologije: Oblikovanje nacionalnog identiteta u Podunavki i Danici ilirskoj. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2020, 277 str.

Објављено
2022-01-27
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази