Чуда светог Саве у предањима, легендама и легендарним причама

  • Dejan Ilić Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: Свети Сава, фолклор, чудо, предање, легенда, легендарна прича, кушање, грех, врлина, космизација

Сажетак

У предстојећем раду на одређеном корпусу легенди, предања и легендарних прича анализирају се различити аспекти тематско-мотивског комплекса чудотворења која се приписују Светом Сави или доводе у непосредну везу са њим. Указује се на облике чуда, начине њиховог испољавања, те на субјекте, објекте и функцију чуда. Чудотворење се кроз првенствено хришћанско-јеванђеоску перспективу разматра у вези са полистадијалним фолклорним ликом Светог Саве, жанровским одликама и сензибилитетом човека фолклорне културе, његовим поимањем греха, правде и врлине. Будући да је чудо у традицијској култури перципирано као уплив оностраног у овострано, као појава трансценденције, те да се у њега верује, у овом раду оно се не доводи у везу са фантастиком. Испитује се однос чудотворења са хронотопом, његова улога у космизацији и устројству света. Промишља се и о самој причи као чуду и значају приче и чуда за колектив.

Референце

IZVORI

BV, 1 - Bosanska vila: list za zabavu, pouku i književnost. XII/11 (1897): 168-169.

BV, 2 - Bosanska vila: list za zabavu, pouku i književnost. XV/15 (1900): 70.

VĆ - Ćorović, Vladimir. Sveti Sava u narodnom predanju. Beograd: Narodno delo, 1990.

Vuk SNP - Karadžić, Vuk Stefanović. Srpske narodne pripovijetke, zagonetke i poslovice, knj. I, Pripovijetke i zagonetke. Biograd: Štamparija Kraljevine Srbije, 1897.

LITERATURA

Ajdačić, Dejan. "Kletva u kontekstu žanrova usmene književnosti". Književna istorija. XXIV/87 (1992): 193-203.

Bandić, Dušan. Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba. Beograd: BIGZ, 1980.

Bulgakov, Sergej. O jevanđelskim čudima. Beograd: Logos, 2011.

Bogdanović, Dimitrije. Jovan Lestvičnik u vizantijskoj i staroj srpskoj književnosti. Beograd: SANU, 1968.

Bojanin, Stanoje. Zabave i svetkovine u srednjovekovnoj Srbiji. Beograd: Istorijski institut, 2005.

Gurevič, Aron. Problemi narodne kulture u srednjem veku. Beograd: Grafos, 1987.

Dabrovska-Partika, Marija. "Folklorno i fantastično. Evolucija suodnosa". Srpska fantastika. Ur. Predrag Palavestra. Beograd: SANU, 1989. 75-83.

Detelić, Mirjana. Mitski prostor i epika. Beograd: SANU, 1992.

Elijade, Mirča. Sveto i profano. Beograd: Alnari; Laćarak: Tabernakl, 2004.

Ilić-Tasić, Slobodanka. "Čudotvorna isceljenja koja je učinio Sveti Sava". Crkvene studije. V/5 (2008): 381-389.

Karanović, Zoja. "Sveti Sava u narodnom predanju". Zbornik radova 32. kongresa Saveza folklorista Jugoslavije. Sombor, 1985. 277-281.

Karanović, Zoja. "Stories about St. Sava in Serbian folk tradition". Žanrovi predanja. Ur. Zoja Karanović, Willem de Blécourt. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2012. 163-172.

Kasirer, Ernst. Filozofija simboličkih oblika. Mitsko mišljenje. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1985.

Kolarić, Ivan. Sveti Sava srpski harizma i mit. Niš: Prosveta, 2000.

Lazić-Konjik, Ivana i Marijan Jelić. "O značenju lekseme čudo u srpskom jeziku". Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. LV/1 (2012): 197-210.

Loma, Aleksandar. "Poreklo i izvorno značenje reči čudo". Čudo u slovenskim kulturama. Ur. Dejan Ajdačić. Beograd: Naučno društvo za slovenske umetnosti i kulture; Novi Sad: Alis, 2000. 7-21.

Marjanović Dušanić, Smilja. "Harizma i autoritet: skica za hagiografski portret Svetog Save". Zbornik radova Vizantološkog instituta. LII (2015): 277-289. Crossreff

Meletinski, Jeleazar. O književnim arhetipovima. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2011.

Meletinski, Jeleazar. Poetika mita. Beograd: Nolit, 1983.

Mijač, Božidar. "Reč kao tajna". Teološki pogledi. XIV. 1-3 (1981): 35-48.

Milošević-Đorđević, Nada. Od bajke do izreke. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2000.

Milošević-Đorđević, Nada. Radost prepoznavanja. Novi Sad: Matica srpska, 2011.

Moroz, Andreй. "Čto i kak govorяt svяtыe v narodnыh legendah". Savremena srpska folkloristika V. Ur. Boško Suvajdžić i dr. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Novi Sad: Matica srpska, Prizren: Bogoslovija Svetog Kirila i Metodija, 2018. 229-239.

Pavlović, Leontije. Kultovi lica kod Srba i Makedonaca. Smederevo: Narodni muzej, 1965.

Petrović, Sonja. Siromaštvo u folklornoj tradiciji Srba od XIII do XIX veka:

prilog proučavanju narodne kulture. Beograd: Albatros plus, 2014.

Popović, Danica. Pod okriljem svetosti. Beograd: Balkanološki institut SANU, 2006.

Popović, Danica. Riznica spasenja. Beograd: Balkanološki institut SANU, Novi Sad: Matica srpska, 2018.

Radenković, Ljubinko. "Sveti Sava u narodnom predanju". Kult svetih na Balkanu. Ur. Mirjana Detelić. Kragujevac: Liceum 5, 2001. 89-106.

Risteski, Ljupčo. "Pojam i mesto svetaca u makedonskoj narodnoj religiji". Kult svetih na Balkanu. Ur. Mirjana Detelić. Kragujevac: Liceum5, 2001. 149-173.

Samardžija, Snežana. "Poslovice, blagoslovi i kletve u usmenoj književnosti". Književnost i jezik. 55/1-2 (2008): 13-45.

Samardžija, Snežana. Oblici usmene proze. Beograd: Službeni glasnik, 2011a.

Samardžija, Snežana. "Čuda i postupci očuđavanja u strukturi usmenih oblika". Jezik, književnost, kultura. Novici Petkoviću u spomen. Beograd: Institut za književnost i umetnost, Filološki fakultet, 2011b. 295-325.

Sofrić, Pavle. Glavnije bilje u narodnom verovanju i pevanju kod nas Srba. Beograd: BIGZ, 1990.

Tomasović, Mirko Đ. "Tajna zla i greha u svetlosti pravoslavlja". Teološki pogledi, XXIX. 1-4 (1996): 37-56.

Frejzer, Džejms Džordž. Zlatna grana: proučavanje magije i religije. Zemun: Alfa, Draganić, 1992.

Čajkanović, Veselin. Sveti Sava u narodnim pripovetkama. Beograd: Štamparija Privrednik, 1935.

Čajkanović, Veselin. O srpskom vrhovnom bogu. Beograd: Zadužbina Milana Kujundžića, 1941.

Čajkanović, Veselin. Stara srpska religija i mitologija. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994a.

Čajkanović, Veselin. Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994b.

Објављено
2020-10-13
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози