Никола Милошевић и Јустин Поповић о делу Ф. М. Достојевског

  • Miljana Kuljanin Београд
Кључне речи: Ф. М. Достојевски, Јустин Поповић, Никола Милошевић, антропологија, психологија, идеологија, религија, социјализам, Русија, Европа

Сажетак

Рад се бави приступом Николе Милошевића и Јустина Поповића делу Ф. М. Достојевског. С обзиром на чињеницу да су оба аутора Ф. М. Достојевског посматрала не само као књижевног ствараоца већ и као мислиоца, рад обухвата анализе књижевног опуса Ф. М. Достојевског, као и анализе мисаоног опуса, који је прожет антрополошким, али и идеолошким, и социјалним темама. Приликом анализе књижевног стваралаштва Ф. М. Достојевског уочени су различити методолошки приступи наших аутора, као и различити закључци, који су врло често опречни и сукобљени. Међутим, поред неминовних разлика и опречности, долази и до сусрета и додира при тумачењу дела Достојевског ових стваралаца, па чак и до извођења истоветних закључака. Поред тога што рад покушава да прикаже разлике, као и сличности анализа, такође се бави уочавањем порекла и могућности оваквих тумачења из перспективе две егзистенцијалне крајности. Примећује се да су анализе ових аутора на граници филозофије и литературе, а покренуте су егзистенцијалном запитаношћу. Анализа мисаоног опуса Достојевског такође је заснована на различитим методолошким приступима ових аутора, као и исходима, при чему постоје разилажења и блискости. У раду се уочава да су исходи и закључци условљени и погледом на свет самих аутора, што им је омогућио, како универзализам мисли и ширина личности Ф. М. Достојевског, тако и њихов непомирљив однос са задатостима овог света, са смрћу и с пролазношћу.

Референце

Biti, Vladimir. "Između logike i melanholije", Književna reč, br. 236, Beograd, 1984.

Jerotić, Vladeta. "Otac Justin: biti pravoslavan znači stalno biti u Hristu", Otac Justin Popović - život i delo. Priredila Sunčica Denić. Vranje: Pravoslavna eparhija vranjska, 2015.

Lompar, Milo. Negde na granici filozofije i literature. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

Lubardić, Bogdan. Justin Ćelijski i Rusija. Novi Sad: Beseda, 2009.

Milošević, Nikola. "O velikim romanima Dostojevskog", Buktinje. Priredio: Milo Lompar. Beograd: Zadužbina Miloš Crnjanski, Novi Sad: Orfeus, 2009.

Milošević, Nikola. "Zabeleške iz podzemlja i Braća Karamazovi u svetlosti religijsko- filozofskih tumačenja", Buktinje. Priredio: Milo Lompar. Beograd: Zadužbina Miloš Crnjanski, Novi Sad: Orfeus, 2009.

Milošević, Nikola. Dostojevski kao mislilac. Beograd: Beletra, 1990.

Milošević, Nikola. Ideologija, psihologija i stvaralaštvo. Beograd: Beletra, 1990.

Milošević, Nikola. Radović, Amfilohije. "Dijalog o Dostojevskom", Savremenik, god. 29, knj. 58, sv. 11, Beograd, 1983.

Popović, Justin. Sabrana dela 6-7. Beograd: Naslednici Oca Justina, Valjevo: Manastir Ćelije, 1990.

Radović, Amfilohije."Pogovor" u Justin Popović, Sabrana dela 6-7. Beograd: Naslednici Oca Justina, Valjevo: Manastir Ćelije, 1990.

Stojanović, Dragan. Rajski um Dostojevskog. Beograd: Dosije studio, 2009.

Објављено
2023-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози