Прилог проучавању поетике Мирослава Максимовића

Поетика и поезија Мирослава Максимовића. Ур. Светлана Шеатовић и Марко Радуловић. Београд: Институт за књижевност и уметност; Требиње: Дучићеве вечери поезије, 2021, 452 стр.

  • Marija Terzić Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: naučna kritika, književnost
Објављено
2023-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази