О многоструком лику вештице

Марија Шаровић, Вештица: културно-историјски контекст, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2018.

  • Ana Vukmanović Београд
Кључне речи: научна критика

Референце

Marija Šarović, Veštica: kulturno-istorijski kontekst, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2018.
Објављено
2020-10-30
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази