Данојлићеви поетички свлакови

Валентина Хамовић, Поетика чистог даха – нaивна књижевност Милована Данојлића, Београд: Службени гласник, 2018.

  • Strahinja Polić Учитељски факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: научна критика

Референце

Valentina Hamović, Poetika čistog daha – naivna književnost Milovana Danojlića, Beograd: Službeni glasnik, 2018.
Објављено
2020-10-30
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази