Смеховни каталози и дискурзивна транскоректност у прози Саве Дамјанова

  • Igor Perišić Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: смех, комичко, поступак каталогизације, дискурзивна транскоректност, интертекстуалност, бласфемија, Сава Дамјанов, Џејмс Џојс

Сажетак

Многобројна провокативна питања која Сава Дамјанов упућује српској култури у овом тексту ће се проблематизовати на основу испитивања његове употребе поступка смеховне каталогизације, с посебним освртом на интертекстуални дијалог са Уликсом Џејмса Џојса, који се тим поступком такође у великој мери користио. На основу тога, на крају ће уследити покушај да се дође до једног од могућих значења таквог поступка на општем друштвено-културолошком плану.

Референце

Bahtin, Mihail. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse. Preveli Ivan Šop i Tihomir Vučković. Beograd: Nolit, 1978.

Bart, Rolan. Sad, Furije, Lojola. Preveo Ivan Čolović. Beograd: "Vuk Karadžić", 1979.

Bošković, Dragan. Islednik, svedok, priča: Istražni postupci u Peščaniku i Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša. Beograd: Plato, 2004.

Damjanov, Sava. "Zašto srpska književnost nema Rablea?". Apokrifna istorija srpske (post)moderne. Beograd: Službeni glasnik, 2008b.

Damjanov, Sava. Glosolalija: Izabrane i nove priče. Novi Sad: Orpheus, 2006.

Damjanov, Sava. Istorija kao apokrif. Zrenjanin - Novi Sad: Agora - Kulturni centar Novog Sada, 2008a.

Damjanov, Sava. Itika Jeropolitika@VUK: Mali prostonarodni slavenoserbski roman. Zrenjanin - Novi Sad: Agora, 2014.

Damjanov, Sava. Kolači, obmane, nonsensi. Beograd: "Filip Višnjić", 1989.

Damjanov, Sava. Porno-liturgija Arhiepiskopa Save. Zrenjanin: Agora, 2010.

Damjanov, Sava. Povesti različne: Lirske, epske, no najviše neizrecive. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 1997.

Damjanov, Sava. Remek-delca. Beograd: Plato, 2005.

Damjanov, Sava. Srpski erotikon. Beograd: Službeni glasnik, 2011.

Džojs, Džejms. Uliks. Preveo Zoran Paunović. Beograd: Geopoetika, 2003.

Eko, Umberto. Beskrajni spiskovi. Preveo Aleksandar V. Stefanović. Beograd: Plato books, 2011.

Horvat, Srećko. Protiv političke korektnosti. Beograd: Biblioteka XX vek - Knjižara Krug, 2007.

Jerkov, Aleksandar. "Rableov post-potomak". Reč 13 (1995): 119-120. Crossreff

Malbaški, Vesna. "Erotografija Save Damjanova ili kako je Koder fon Damjanenko (zamalo?) pobedio u društvenoj igri 'Srušimo tabue'". Philologia mediana 5 (2013): 235-242.

Negrišorac, Ivan. "Kolači postmodernističkog nonsensa: Prilog istraživanju obmane i savršenstva". Sava Damjanov. Kolači, obmane, nonsensi. Beograd: "Filip Višnjić", 1989. 171-193.

Nikolić, Jovana. "Eksperiment nad tekstom, radikalizam i stilske orijentacije 'mlade srpske proze' u pričama iz Glosolalije Save Damjanova". Lingua Montenegrina 20 (2017): 333-350.

Perišić, Igor. Kritika i metakritika: Prilozi za teoriju i istoriju srpske književne kritike. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2014.

Perišić, Igor. Utopija smeha: Vidovi komike i smeha u romanima Mrtve duše Nikolaja Gogolja, Uliks Džejmsa Džojsa i Zlatno runo Borislava Pekića. Beograd: Službeni glasnik, 2013.

Perišić, Igor. Uvod u teorije smeha: Kratak pregled teorija smeha od Platona do Propa. Beograd: Službeni glasnik, 2010.

Post-Damjanov, Sava. Pričke. Beograd: Vreme knjige, 1994.

Potić, Dušica. "Radost neobuzdane igre". Polja 374 (1990): 178-179.

Prop, Vladimir. Problemi komike i smeha. Preveo Bogdan Kosanović. Novi Sad: Dnevnik - Književna zajednica Novog Sada, 1984.

Roić, Sanja. "Politička korektnost znači odgovornost". Detinjstvo 3 (2013): 67-69.

Rosić, Tatjana. "Priče za budne noći". Sava Damjanov. Povesti različne: Lirske, epske, no najviše neizrecive. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 1997. 125-136.

Šeleva, Elizabeta. "Žanr kao igra, igra žanrova (na primeru postmodernog pisma Save Damjanova)". Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 3 (2003): 731-740.

Stanojević, Dobrivoje. Stilistika "Zlatnog runa". Pančevo: Mali Nemo, 2002.

Tatarenko, Ala. Poetika forme u prozi srpskog postmodernizma. Beograd: Službeni glasnik, 2013.

Tymoczko, Maria. The Irish Ulysses. Berkley: University of California Press, 1994. Crossreff

Vasić Rakočević, Branislava. "Ludorije u mantiji". Letopis Matice srpske 5 (2011): 983-985.

Vladušić, Slobodan. "(Postmoderni) bajronizam: priča se vraća kući". Sava Damjanov. Glosolalija: izabrane i nove priče. Novi Sad: Orpheus, 2006. I-XVII.

Објављено
2020-11-10
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције