Политизација послератне драме Самјуела Бекета

  • Tzu-Ching Yeh R.O.C. Naval Academy, Taiwan
Кључне речи: апорија, Самјуел Бекет, Ђорђо Агамбен, голи живот, ванредно стање

Сажетак

Рад истражује драме Самјуела Бекета Скица за радио II и Катастрофа, настале после Другог светског рата, са циљем да се промисли њихово друштвено-политичко значење и однос према хуманитарној кризи савременог света. Истраживање почиње текстуалном анализом различитих коришћења лингвистичких брбљарија као апорија у обе драме. Потом се интертекстуалне везе доводе у додир са друштвено-политичком сфером помоћу теорије Ђорђа Агамбена, како би се показало како су концептуалне представе „голог живота“ и „ванредног стања“ код Бекета остварене као граничне позиције. Овим не толико примењиваним приступом пореди се специфични модел стварности обележен бекетовском двосмисленошћу са Агамбеновим предлошком „прага поткопавања“, како би се указало на пригушени политички глас у позадини Бекетових комада.

Референце

Adorno, Theodor W. Aesthetic Theory. Eds. Gretel Adorno and Rolf Tiedemann. Introd. Robert Hullot-Kentor. London: Athlone, 1999.
Adorno, Theodor W. Negative Dialectics. Trans. E. B. Ashton. London: Routledge, 1973.
Agamben, Giorgio. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford: Stanford UP, 1995.
Agamben, Giorgio. State of Exception. Trans. Kevin Attell. Chicago: U. of Chicago P, 2005. Crossreff
Agamben, Giorgio. The Open: Man and Animal. Trans. Kevin Attell. Stanford: Stanford UP, 2004.
Anderton, Joseph. Beckett's Creatures: Art of Failure after the Holocaust. London: Bloomsbury, 2016. 15. Crossreff
Beckett, Samuel. Disjecta: Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment. Ed. and fwd. Ruby Cohn. London: John Calder, 1983.
Beckett, Samuel. Samuel Beckett. Vol.4. Grove Centenary ed. New York: Grove, 2006.
Beckett, Samuel. The Complete Dramatic Works. London: Faber, 1986.
Beckett, Samuel. The Letters of Samuel Beckett: Volume II 1941-1956. Eds. George Craig, et al. Vol. 2. Cambridge: Cambridge UP, 2011.
Boxall, Peter. "Samuel Beckett: Towards a Political Reading." Irish Studies Review 10.2 (2002): 159-170. Crossreff
Derrida, Jacques. Aporias. Trans. Thomas Dutoit. California: Stanford UP, 1993. 20-21.
Eagleton, Terry. "Political Beckett?" New Left Review 40 (2006): 67-74.
Foucault, Michel. The History of Sexuality. Trans. Robert Hurley. Vol. 1. New York: Vintage, 1990.
Gordon, Neve. "On Visibility and Power: An Arendtian Corrective of Foucault." Human Studies 25.2 (2002): 129. Crossreff
Gussow, Mel. "Stage View; Beckett Distills his Vision" [Theater review]. New York Times, 31 July 1983.
Gussow, Mel. "Theater: Three Short Plays by Samuel Beckett" [Theater review]. New York Times, 16 June 1983.
Knowlson, James. Damned to Fame: The Life of Samuel Beckett. London: Bloomsbury, 1996.
Lemke, Thomas. Biopolitics: An Advanced Introduction. Trans. Eric Frederick Trump. New York: New York UP, 2011.
O'Brien, Eoin. "Saint-Lô: 'Humanity in Ruins.'" The House of Industry Hospitals 1772-1987 The Richmond, Whitworth and Hardwicke (St Laurence's Hospital): A Closing Memoir. O'Brien, Lorna Browne and Kevin O'Malley, ed. and comp. Monkstown: Anniversary, 1988. 285.
Shenker, Israel. "An Interview with Beckett." 1956. Samuel Beckett: The Critical Heritage. Lawrence Graver and Raymond Federman, eds. London: Routledge, 1979. 146-148.
Објављено
2020-10-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма