[1]
Veselinović, S. 2021. Абецеда Езре Паунда. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 171 (Јан. 2021), 347–352. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.18.