[1]
Bjelić, N. 2021. Француско-српске ковибрације и сатреперења. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 171 (Јан. 2021), 365–368. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.21.