[1]
Todorović, P. 2021. Драган Алексић као ликовни критичар. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 171 (Јан. 2021), 369–372. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.22.