[1]
Perišić, I. 2021. Значај студије Негативан јунак као књижевнонаучног открића: Никола Милошевић и Карл Попер. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 171 (Јан. 2021), 21–34. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.2.