[1]
Samardžija, S. 2022. Пут до средишта смисла. Српске народне песме у тумачењима Веселина Чајкановића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 174 (Јан. 2022), 45–66. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.2.