[1]
Teparić, S. 2021. Музичко-драмска синтеза музике и текста – карактеризација ликова у опери-ораторијуму Краљ Едип Игора Стравинског. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 172 (Апр. 2021), 105-122. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.7.