[1]
Virk, T. 2020. Јанчаров роман Те ноћи сам је видео и етика репрезентације. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 169 (Окт. 2020), 31-51. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.169.2.