[1]
Specified, N.A. 2021. Издавачка дјелатност центра за српске студије. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 173 (Сеп. 2021), 431.