[1]
Loma, A. 2022. Срби и вуци у истраживањима Веселина Чајкановића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 174 (Јан. 2022), 13–44. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.1.