[1]
Ujayli, S. 2022. Арапски дистопијски роман: историјски контекст и жанровске одлике. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 174 (Јан. 2022), 97–128. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.4.