[1]
Đorđević Belić, S. и Pandurević, J. 2022. Фолклор народноослободилачке борбе (НОБ–а). Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 174 (Јан. 2022), 163–185. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.7.