[1]
Luburić Cvijanović, A. 2022. Осетљива равнотежа: о центру и маргини у постколонијалној књижевности. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 174 (Јан. 2022), 255–272. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.11.