[1]
Ajdačić, D. 2020. Компјутерска игра у киберфантастици: „Лавиринт смрти“ у два романа Сергеја Лукјaненка. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 169 (Окт. 2020), 193-203. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.169.10.