[1]
Baselica, G. 2020. Италијанска проза у Русији од краја 20. до почетка 21. века. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 169 (Окт. 2020), 407-419. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.169.21.