[1]
Đorđević, B. 2020. Интелектуалац у свом и нашем времену: Шта (нам) је био и шта (нам) је данас Владан Десница. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 169 (Окт. 2020), 429-433. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.169.23.