[1]
Ostojić, J. 2023. Идеја југословенства у Босанској вили (1885–1914). Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 177 (Јан. 2023), 295–312. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.12.