[1]
Yeh, T.-C. 2020. Политизација послератне драме Самјуела Бекета. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 170 (Окт. 2020), 89–102. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.5.