[1]
Božić, S. 2020. Емпатијско-етички модел читања y настави књижевности. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 170 (Окт. 2020), 295–318. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.14.