[1]
Marić, I. 2021. Никола Милошевић о Лаву Шестову. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 171 (Јан. 2021), 35–52. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.3.