[1]
Parezanović, K. 2021. Структура дечје поезије као основ за обраду метро-ритмичких мелодијских форми у настави солфеђа. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 171 (Јан. 2021), 195–216. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.10.