(1)
Alidini, S. Последња песма о мени. КИ 2021, 52, 353–357.