(1)
Bjelić, N. Француско-српске ковибрације и сатреперења. КИ 2021, 52, 365–368.