(1)
Perišić, I. Значај студије Негативан јунак као књижевнонаучног открића: Никола Милошевић и Карл Попер. КИ 2021, 52, 21–34.