(1)
Samardžija, S. Пут до средишта смисла. Српске народне песме у тумачењима Веселина Чајкановића. КИ 2022, 53, 45–66.