(1)
Pitulić, V. Приповедачка проза Григорија Божовића у светлу традиције: значење прага, огњишта и земље. КИ 2021, 52, 223-236.