(1)
Medan, M. Суматраизам српске поезије. КИ 2021, 52, 283-288.