(1)
Koprivica, T. Шкриња за накит Јелене Марићевић Балаћ. КИ 2021, 52, 297-302.