(1)
Todorović, P. Извођење Бекетових дела у различитим медијима у Србији. КИ 2020, 51, 123-132.