(1)
Rančić, D. Разговор о смислу као начин да се буде. КИ 2021, 53, 403–410.