(1)
Loma, A. Срби и вуци у истраживањима Веселина Чајкановића. КИ 2022, 53, 13–44.