(1)
Vidmar Mandič, B. Povedke NOB Skozi Prizmo Intertekstualnosti. КИ 2022, 53, 231–252.