(1)
Ujayli, S. Арапски дистопијски роман: историјски контекст и жанровске одлике. КИ 2022, 53, 97–128.