(1)
Lazičić, G. Како се калила постмодерна: Давид Албахари као уредник у часопису Књижевна реч. КИ 2020, 51, 167-190.